მზად ვართ კონსულტაცია გაგიწიოთ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით.

კონტაქტი

(+995 32) 290 52 40

ქ. თბილისი, დიდუბე, სამტრედიის ქ. 50ა კორპუსი, ოფისი №8

inter-complect@mail.ru

Peter Perish

chief business project
  • Department: Business Department
  • Experience: 15 Years
  • Email: perish.maxbizz@mail.com
  • Phone: +1-800-456-478-23
  • Fax: +1-800-456-478-24
My Biography

A vast majority of the app marketers mainly concentrate on the post-launch app marketing techniques and measures while completely missing on the pre-launch campaign. This prevents the app to create buzz and hype just around the time when the app is launched. As and when you launch the app, already a considerable number of people should expectantly look forward to your app and this requires long-drawn marketing efforts leading up to the app launch event. To create pre-launch buzz and hype about the app a mobile app development company has an array of marketing options like social media campaign, search engine ads, video ads, email campaigns, etc. Apart from online options, you can also reach out to the wider audience with traditional marketing options like outdoor ads, print ads, media ads, and promotional events.

75
marketing analysis
65
business innovation
90
finance strategy
45
corporate management
My Soft & Hard Skills

Just as a retail business in real life is remembered not just for its product offerings but also because of its services, support, and customer-friendliness, an app that offers a helpful customer support system for its valued users enjoy more traction and engagement than other apps. Great brands all over the globe enjoy appreciation and popularity because of their customer-friendly support and services.

    Contact Me