მზად ვართ კონსულტაცია გაგიწიოთ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით.

კონტაქტი

(+995 32) 290 52 40

ქ. თბილისი, დიდუბე, სამტრედიის ქ. 50ა კორპუსი, ოფისი №8

inter-complect@mail.ru

our team

Our Skilled Leaders

We help you see the world differently, discover opportunities you may never have imagined and achieve results that bridge what is with what can be.

Monica Black
chief communication officer
Peter Perish
chief business project
Olivia Woodson
international consultant
Peter Adams
co-founder of company
Mary Flynn
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
Adam Oswald
CHIEF MARKETING OFFICER
Kate Green
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Harry Septem
co-founder of company
our benefits

Entrust Your Project to Our Specialists

In healthy companies, changing directions or launching new projects means combining underlying strengths and capacities with new.

marketing analysis
finance strategy
business innovation
testimonials

What People Say About Us

We help you see the world differently, discover opportunities you may never have imagined and achieve results that bridge what is with what can be.

Ready to Get Started?