მისამართი:

ქ. თბილისი, დიდუბე, სამტრედიის ქ. 50ა კორპუსი, ოფისი №8